Odgovori političkih stranaka na vrjednosni Upitnik udruge Vigilare

3. 11. 1515. | Vijesti, Priopćenja, slider

Upitnik je poslan svim strankama Domoljubne koalicije, Mostu nezavisnih lista, Živom zidu, HDSSB-u, stranci Milan Bandić 365 – stranka rada i solidarnosti, strankama koalicije „Spremni” (HKS, OS, HSP), UIO–PD i stranci Pametno.

Upitnik nije poslan strankama ekstremno liberalnih vrijednosnih pozicija jer su njihova stajališta glede ovih pitanja poznata.

Strankama je Upitnik slan dva puta te su dodatno kontaktirani i njihovi uredi.

Vremena za davanje odgovora bilo je dva tjedna.

Pitanja su pretpostavljala dolazak stranaka, po završetku izbora, u poziciju s koje će moći donositi i/ili utjecati na donošenje odluka.

Smatramo da su sve stranke koje ova pitanja smatraju važnim i drže do navedenih vrijednosti, potrudile odgovoriti na pitanja i javnosti dati informaciju.

Cijeli upitnik donosimo niže, a ovdje ga možete preuzeti i kao zasebni dokument.

REZULTATI
(prema redoslijedu odgovaranja)

1. PRAVO NA ŽIVOT

a) Jeste li suglasni sa znanstvenom (medicinskom) činjenicom da život počinje začećem (stvaranjem zametka)?

Obiteljska stranka (OS): Da. To je ne samo znanstvena (medicinska) činjenica, nego i znanstvena etička, pravna činjenica, a svaka razumna politika tu činjenicu smatra notornom činjenicom. Radi i o vjerskoj činjenici koja se ne smije negirati.
Pametno: za sva pitanja dan je jedinstven odgovor, čime je stranka smatrala da se izjasnila glede svih konkretnih pitanja:
„Smatramo kako su osnovna ljudska prava kod nas uređena i zapisana u Ustavu i zakonima i kao takve ih poštujemo i prihvaćamo. Zalažemo se da svi u ovoj zemlji imaju ista prava i slobode, neovisno o vjeri, rasi ili seksualnoj orijentaciji. U svom programu podržavamo i iznosimo pametna rješenja okrenuta budućnosti što podrazumijeva i promjene određenih zakona, a sve s ciljem poboljšanja kvalitete svih građana. U fokusu našeg djelovanja je čovjek i Hrvatska u kakvoj bi željeli živjeti 2031. godine.“
Hrast: Da.
U ime obitelji–projekt domovina (UiO–PD): Jesmo!
Hrvatska demokratska zajednica (HDZ): Da.
• Hrvatska demokršćanska stranka (HDS): Potpuno suglasni.

b) Smatrate li da čovjek ima pravo na život, bez obzira o kojem se razvojnom razdoblju života radilo (od začeća do naravne smrti)?

OS: Da. Ni jedno drugo ljudsko pravo ne može zaživjeti u svojoj punini ni u jednom društvu bez prava na život svakog ljudskog bića od začeća do prirodne smrti.
Pametno: –
Hrast: Da.
UiO–PD: Svakako! Zaštita života od začeća pa do naravne smrti, u našim je vrjednosnim postavkama.
HDZ: Da.
HDS: Smatramo.

c) Namjeravate li poštivati članak 21. Ustava Republike Hrvatske („Svako ljudsko biće ima pravo na život“)?

OS: Da, to je dio našeg programa. Dio naše djelatnosti je usmjeren na poštivanje čl. 21. Ustava RH. Namjeravamo poštovati pojedine odredbe Ustava RH i njegovu cjelinu.
Pametno: –
Hrast: Da.
UiO–PD: Dakako!
HDZ: Da.
HDS: U svakom slučaju.

1.1. MEDICINSKI POTPOMOGNUTA OPLODNJA (MPO)

a) Smatrate li zamrzavanje života/oplođenih ljudskih zametaka na -196 °C, grubim kršenjem ljudske etike i čl. 21. Ustava Republike Hrvatske?

OS: Da. Obiteljska stranka se tome snažno suprotstavljala i pokretanjem inicijative „Hoću tatu”. Samo oni koji su krajnje bezdušni i bezočni mogu činiti takva zlodjela. I ovakva ili slična zlodjela trebaju biti progonjena od mjerodavnih državnih tijela.
Pametno: –
Hrast: Da.
UiO–PD: Da!
HDZ: Da.
HDS: Istina je da je to grubo kršenje etike.

b) Smatrate li da svaka osoba ima pravo znati tko su mu biološki roditelji, suprotno onome što dopušta aktualni Zakon o MPO?

OS: Da. Obiteljska stranka se tome suprotstavljala inicijativom „Hoću tatu”, okruglim stolovima i nizom svojih priopćenja. To je dio našeg programa. Taj Zakon je u suprotnosti s Ustavom RH i nizom međunarodnih ugovora.
Pametno: –
Hrast: Da.
UiO–PD: Da.
HDZ: Da.
HDS: Smatramo.

c) Namjeravate li umjesto skupe MPO, podupirati višestruko povoljnije, zdravije i etički potpuno prihvatljive prirodne metode planiranja obitelji koje poštuju ljudsko dostojanstvo? Kako?

OS: Da. To je dio našeg programa. To ćemo provoditi osvješćivanjem ljudi, kroz obrazovni sustav, ulaganjem sredstava u te metode, obrazovanjem naših medicinskih stručnjaka kako bi bili osposobljeni pomoći bračnim parovima u njihovoj plemenitoj želji za potomstvom.
Pametno: –
Hrast: Da.
UiO–PD: Da. Davanjem točnih i znanstveno utemeljenih informacija o učinkovitosti i nuspojavama svih kontracepcijskih sredstava i promicanjem metoda prirodnog planiranja obitelji.
HDZ: Da (uz prirodni ciklus).
HDS: Namjeravamo. Predavanjima i edukacijom.

2. LJUDSKA NARAV

a) Smatrate li da je čovjekov spol biološki uvjetovana kategorija ili pak stvar individualnog odabira i predmet društvenih eksperimenata?

OS: Spol je biološki uvjetovana kategorija. Današnje masovno eksperimentiranje na ljudima je plod zločinačkih projekata.
Pametno: –
Hrast: Spol je biološki uvjetovana kategorija.
UiO–PD: Spol je biološki uvjetovana kategorija!
HDZ: Ljudski spol je biološki uvjetovana kategorija.
HDS: Biološki uvjetovana kategorija.

b) Držite li „teorije o rodnim identitetima“ (genderizam) štetnim za definiciju ljudske naravi, posebice zbog utjecaja na djecu, kao i za zakone i ostale sadržaje koji ih prihvaćaju i promiču (npr. Zakon o suzbijanju diskriminacije, program Zdravstvenog odgoja, Građanskog odgoja i obrazovanja)?

OS: Da. Ono što je nekada bio komunizam, danas je genderizam. Naše djelatnosti su usmjerene i na raskrinkavanje same zločinačke biti genderizma. Hrvatsko zakonodavstvo i odgojni sustav su teško kontaminirani genderizmom i društvo, zakonodavstvo, obrazovanje i medije treba dekontaminirati od te ideologije razvrata i smrti. OS je i nastala kao politički odgovor na uvođenje genderizma, a osnivači stranke su pokretači osvješćivanja o učincima Zakona o suzbijanju diskriminacije. Donošenjem tog Zakona Hrvatska je izabrala smjer od kojeg će teško odstupiti. Smatramo da jedino OS ima u cijelosti razrađen program i metode dekonstrukcije tog smjera i genderizma kao vladajuće ideologije.
Pametno: –
Hrast: Da, smatramo ih štetnim.
UiO–PD: Da, rodna ideologija je štetna za definiciju ljudske naravi i sve gore pobrojano.
HDZ: Da.
HDS: Držimo.

3. BRAK

a) Namjeravate li poštivati ustavnu i zakonsku definiranost institucije braka i onemogućiti sve (aktualne i buduće) zakonske pokušaje kojima se pravne osobine bračne zajednice dodjeljuju nekim drugim životnim zajednicama, stvarajući tako paralelne institute bračnoj zajednici?

OS: Ustavnu definiciju braka treba još bolje definirati na način da se unese dodatak da je brak isključivo zajednica jednog muškarca i jedne žene. Sam brak i njegovu opstojnost kao trajne zajednice treba još jače zaštititi Ustavom i zakonima. Dakle, potrebna je ozbiljna ustavna i zakonodavna reforma. Neke „druge životne zajednice“ nikada ne mogu postati bračna zajednica i imati „osobine“ bračne zajednice bez obzira što o tome zakonodavac napisao. Dakle, zakon ne može imati takav učinak da bi neka druga zajednica postala bračna zajednica jer zakon nema takvu moć.
Pametno: –
Hrast: Da.
UiO–PD: Naravno! U ime obitelji je inicijator i provoditelj prvog narodnog ustavotvornog referenduma u Republici Hrvatskoj o definiciji braka kao zajednice žene i muškarca i UIO–PD namjerava tako iskazanu volju građana na referendumu 2013. godine štititi svim pravnim i političkim sredstvima.
HDZ: Namjeravamo.
HDS: Namjeravamo.

4. OBITELJ

a) Smatrate li da je najbolje moguće okruženje za djecu, ono s ocem i majkom?

OS: Da. Djeca imaju pravo na odgoj sa svojim roditeljima i država, društvo i zakoni trebaju tome služiti.
Pametno: –
Hrast: Da.
UiO–PD: Da.
HDZ: Smatramo.
HDS: Svakako.

b) Osim jednokratnih financijskih pomoći i poreznih olakšica, na koji još, dugoročniji, način namjeravate provoditi demografsku politiku s ciljem podupiranja obitelji s više djece?

OS: Društvo, država i zakoni trebaju ozbiljno redefinirati sustav vrijednosti. Budući da djeca imaju pravo na roditelje, da je majka osobito važna u prve 3 godine djetetovog života, potrebno je cijelo zakonodavstvo (osobito radno i obiteljsko) promijeniti. Porodni dopust bi trebao trajati najmanje 2 godine. Za treće dijete i svako iduće 3 godine. Uvesti institut majke odgajateljice za majke s 4 ili više djece na način da im država osigura normalnu plaću i socijalnu sigurnost (zdravstveno i mirovinsko). Treba stimulirati i fizičko zbližavanje obitelji osobito u gradovima (stanovanje u istoj ulici, četvrti, neposrednoj blizini roditelja i djece, braće i sestara) poreznim olakšicama i poticajima te prednošću pri zapošljavanju.
Treba nam novi feminizam, a ne uravnilovka zvana ravnopravnost spolova (zastupljenost svakog spola 40% i dr.). Ovaj feminizam polazi od žene kakva je ona u svojoj duhovnoj psihičkoj i fizičkoj biti, te njezino ostvarivanje u skladu s njezinom prirodom. Naravno da posljedično dolazi i do novog muskulizma, odnosno novog pristupa muškarcu, a time obitelji i društvu u cjelini. Jednostavno trebamo novu (ili prezrenu i odbačenu) kršćansku antropologiju u filozofiju u cijelom društvu.
Oživljavanje sela i poticanje razvoja sela i time snažnih obitelji i obiteljskih veza te time i zdravog identiteta. Naše selo je prebogato znanjima, tradicijom i svakom vrstom bogatstva. Ono mora ponovno postati predmet interesa i dio obiteljske politike.
Povratak iseljeništva i njihovih potomaka. Mnogi su u tuđini razvili nova znanja, iskustva, kontakte i mogu Hrvatsku osvježiti svojim znanjima, vještinama, kulturom i kapitalom. Trebamo ministarstvo iseljeništva i povratništva s ovlastima koje mogu razviti dobre kontakte s našim iseljeništvom, kulturne i obrazovne veze i projekte, te pomoć pri povratku i uključivanju u život.
Pametno: –
Hrast: Demografskoj politici Hrast je posvetio veliku pažnju jer taj dio politike smatramo ključnim za izgled budućeg hrvatskog društva. Osnove te politike objavljene su ovdje: www.h-rast.hr/obiteljska-politika. Ovdje ćemo izdvojiti samo jednu misao i nekoliko mjera:
– većina ljudi u Hrvatskoj ulazi u brak, zasniva obitelj i rađa djecu ne zbog poreznih olakšica, već zato što su brak, obitelj i djeca u skladu s njihovim sustavom vrijednosti, zato jer to žele i smatraju dobrim. Stoga je promocija tih vrijednosti, odnosno stvaranje društva koje je prijateljski naklonjeno obitelji, braku, djeci i rađanju, prvi i najvažniji dio programa obiteljske i populacijske politike
– dizanje cenzusa kod pronatalitetnog dodatka za 3. i 4. dijete na 100% proračunske osnovice te povećanje pronatalitetnog dodatka sa sadašnjih 500 na 800kn mjesečno. Tako bi i obitelji „srednjeg sloja“ od kojih se može očekivati veći natalitet, trajno, mjesečno dobivale 1.600 kn.
– dizanje cenzusa na dobivanje dječjeg doplatka prvo na 75% proračunske osnovice, a nakon što izađemo iz gospodarske krize na 100% proračunske osnovice, kako bi i srednji sloj imao pravo na dječji doplatak
– brojne mjere usklađivanja obiteljskog i profesionalnog života poput neradne nedjelje ili zakonskog olakšavanja organizacije izvanškolskih aktivnosti – treninga i škola stranih jezika – u prostorima osnovnih škola nakon završetka redovne nastave kako bi se osiguralo zajedničko obiteljsko vrijeme kod kuće u poslijepodnevnim i večernjim satima
UiO–PD: 1. Pravna zaštita i promicanje braka i obitelji; 2. Istraživanja pokazuju da parovi imaju manje djece nego što to žele, a neki za to navode ekonomske razloge. Dužnost države je omogućiti obiteljima da imaju onoliko djece koliko žele kroz: – produženje porodiljnog dopusta na 15 mjeseci s punom plaćom; – status majke odgajateljice za žene s 4 i više djece uz primanje prosječne hrvatske plaće; – smanjenje režijskih troškova za obitelji s troje i više djece; – poticaje za kupovinu prvog stana za mlade obitelji i tako dalje; 3. Omogućiti ženama da bolje usklađuju svoje profesionalne i obiteljske obaveze . Na primjer, da se zaposlenim majkama smanji broj radnih sati, a da država financira razliku, da se ženama omogući da rade skraćeno ili od kuće; 4. Afirmacija obitelji u društvu – kroz medije, zacrtane politike, kroz ljude u vlasti koji cijene obitelj i razumiju koliko je važna za svako, a onda i hrvatsko društvo.
HDZ: Osim jednokratne financijske pomoći, uvest ćemo status majke njegovateljice za obitelji s troje i više djece te, uz to, povećati rodiljne naknade i omogućiti mladim majkama četverosatni radni dan.
HDS: majke odgojiteljice

5. ODGOJ DJECE

a) Smatrate li da roditelji imaju primarno pravo i slobodu na odgoj svoje djece, sukladno članku 64. Ustava Republike Hrvatske?

• OS: Da. To je dio našeg programa i važna sastavnica.
Pametno: –
Hrast: Da.
UiO–PD: Da!
HDZ: Smatramo.
HDS: Smatramo.

b) U duhu pluralnosti i demokratskih načela, hoćete li se založiti za pravo roditelja na izbor u odgoju i obrazovanju svoje djece, posebice u pogledu 4. modula Zdravstvenog odgoja?

• OS: Četvrti Modul Zdravstvenog odgoja i Građanski odgoj treba ukinuti, a umjesto njih treba uvesti Domaćinstvo koje bi obrazovalo i odgajalo djecu za obitelj, rad, upravljanje domaćinstvom i financijama, te razvijalo dobre međuljudske odnose i razumijevanje različitosti, uključujući i muško-ženske odnose. Sam postojeći Zdravstveni odgoj je pedofilski, besraman i potiče djecu na neodgovorno spolno ponašanje, pri čemu mu je svrha prikriti ključne činjenice o posljedicama promiskuitetnog i neodgovornog spolnog ponašanja i pederastrije.
Pametno: –
Hrast: Da.
UiO–PD: Hoćemo!
HDZ: Zalažemo se za prava roditelja na izbor u odgoju i obrazovanju svoje djece.
HDS: Hoćemo.

6. DRUŠTVENE VRIJEDNOSTI

a) Smatrate li konzervativne društvene vrijednosti legitimnima (poput liberalnih), ili ih držite nazadnim, primitivnim, posljedicom nedostatka obrazovanja i sl.

• OS: Obiteljska stranka više voli pojam trajne ili svevremenske vrijednosti nego konzervativne vrijednosti, no smatramo da sržno mislimo na isto. Te vrijednosti su napredne, ljekovite za društvo i pojedince, te preveniraju bolesti društva i pojedinaca (psihičke i fizičke). Samo te vrijednosti mogu Hrvatsku učiniti zemljom slobodnih i odgovornih ljudi i slobodnog i odgovornog društva. Liberalne „vrijednosti“ po svojim plodovima i nisu vrijednosti, nego bolesne ideje. Posljedice liberalnih „vrijednosti“ su depopulacija i duhovno opustošenje kršćanskih zemalja u kojima su te „vrijednosti“ prevladavajuće. Iz njih su nastale ideologije među kojima je i otrovni napitak genderizam. Obrazovani ljudi znaju razlikovati uzroke i posljedice, te plodove pojedinih politika. Liberalne „vrijednosti“ bi svakako trebali suzbiti i u konačnici pobijediti.
Pametno: –
Hrast: Konzervativne društvene vrijednosti smatramo legitimnim.
UiO–PD: Apsolutno, konzervativne društvene vrijednosti, legitimne su.
HDZ: Konzervativne društvene vrijednosti smatramo legitimnim, nikako nazadnjačkim.
HDS: Smatramo ih veoma vrijednima.

Parlamentarni izbori 2020.

Možda vas zanima:

Procesija s kipom Gospe Fatimske i relikvijama

Procesija s kipom Gospe Fatimske i relikvijama

I ove godine na blagdan Gospe Fatimske, u petak 13. svibnja 2022., održat će se javna procesija s kipom Gospe Fatimske i relikvijama mnogih svetaca. Procesija počinje u 17.30 sati pred zagrebačkom Katedralom. Nakon što je Sveti Otac ove godine...

Otkriće o svetom Josipu, zaštitniku Hrvatske

Otkriće o svetom Josipu, zaštitniku Hrvatske

Sveti Josip zaštitnik je Hrvatske od 1687. godine kada je Hrvatski sabor o tome donio službenu odluku. Tekst te saborske odluke nalazi se, među ostalim, i na službenim stranicama Hrvatskog sabora i navodno glasi ovako: „Sveti Josip, Krista...

Nove mjere Stožera – udar na zdrav razum?

Nove mjere Stožera – udar na zdrav razum?

Zaoštravanje epidemioloških mjera i restrikcija koje nam je danas svečano najavio i obznanio Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske novi je dokaz one stare mudrosti da se glupost nikada ne umara. Od početka pandemije korona virusa veliki dio...

Vigilare obranio slobodu govora i prava katoličkih vjernika

Vigilare obranio slobodu govora i prava katoličkih vjernika

Nakon naloga Vrhovnog suda za izuzećem sutkinje Sandre Artuković Kunšt zbog ideološke (lgbt) pristranosti iz postupka udruge „Dugine obitelji protiv Vigilare“ i ukidanja prvostupanjske presude zbog „bitne povrede odredaba parničnog postupka“ i...

Građanski odgoj – roditelji, oprez!

Građanski odgoj – roditelji, oprez!

Zagrebački gradonačelnik Tomašević i njegov 'Muzemo', vrlo će brzo u gradske osnovne škole uvesti građanski odgoj i obrazovanje i to, kako su najavili, prema riječkom modelu, a možda i još liberalniji. Takvim programom građanskog odgoja potkopavaju...

Parlamentarni izbori 2020.