Odgovori političkih stranaka na vrjednosni Upitnik udruge Vigilare

3. 11. 1515. | Vijesti, Priopćenja, slider

Upitnik je poslan svim strankama Domoljubne koalicije, Mostu nezavisnih lista, Živom zidu, HDSSB-u, stranci Milan Bandić 365 – stranka rada i solidarnosti, strankama koalicije „Spremni” (HKS, OS, HSP), UIO–PD i stranci Pametno.

Upitnik nije poslan strankama ekstremno liberalnih vrijednosnih pozicija jer su njihova stajališta glede ovih pitanja poznata.

Strankama je Upitnik slan dva puta te su dodatno kontaktirani i njihovi uredi.

Vremena za davanje odgovora bilo je dva tjedna.

Pitanja su pretpostavljala dolazak stranaka, po završetku izbora, u poziciju s koje će moći donositi i/ili utjecati na donošenje odluka.

Smatramo da su sve stranke koje ova pitanja smatraju važnim i drže do navedenih vrijednosti, potrudile odgovoriti na pitanja i javnosti dati informaciju.

Cijeli upitnik donosimo niže, a ovdje ga možete preuzeti i kao zasebni dokument.

REZULTATI
(prema redoslijedu odgovaranja)

1. PRAVO NA ŽIVOT

a) Jeste li suglasni sa znanstvenom (medicinskom) činjenicom da život počinje začećem (stvaranjem zametka)?

Obiteljska stranka (OS): Da. To je ne samo znanstvena (medicinska) činjenica, nego i znanstvena etička, pravna činjenica, a svaka razumna politika tu činjenicu smatra notornom činjenicom. Radi i o vjerskoj činjenici koja se ne smije negirati.
Pametno: za sva pitanja dan je jedinstven odgovor, čime je stranka smatrala da se izjasnila glede svih konkretnih pitanja:
„Smatramo kako su osnovna ljudska prava kod nas uređena i zapisana u Ustavu i zakonima i kao takve ih poštujemo i prihvaćamo. Zalažemo se da svi u ovoj zemlji imaju ista prava i slobode, neovisno o vjeri, rasi ili seksualnoj orijentaciji. U svom programu podržavamo i iznosimo pametna rješenja okrenuta budućnosti što podrazumijeva i promjene određenih zakona, a sve s ciljem poboljšanja kvalitete svih građana. U fokusu našeg djelovanja je čovjek i Hrvatska u kakvoj bi željeli živjeti 2031. godine.“
Hrast: Da.
U ime obitelji–projekt domovina (UiO–PD): Jesmo!
Hrvatska demokratska zajednica (HDZ): Da.
• Hrvatska demokršćanska stranka (HDS): Potpuno suglasni.

b) Smatrate li da čovjek ima pravo na život, bez obzira o kojem se razvojnom razdoblju života radilo (od začeća do naravne smrti)?

OS: Da. Ni jedno drugo ljudsko pravo ne može zaživjeti u svojoj punini ni u jednom društvu bez prava na život svakog ljudskog bića od začeća do prirodne smrti.
Pametno: –
Hrast: Da.
UiO–PD: Svakako! Zaštita života od začeća pa do naravne smrti, u našim je vrjednosnim postavkama.
HDZ: Da.
HDS: Smatramo.

c) Namjeravate li poštivati članak 21. Ustava Republike Hrvatske („Svako ljudsko biće ima pravo na život“)?

OS: Da, to je dio našeg programa. Dio naše djelatnosti je usmjeren na poštivanje čl. 21. Ustava RH. Namjeravamo poštovati pojedine odredbe Ustava RH i njegovu cjelinu.
Pametno: –
Hrast: Da.
UiO–PD: Dakako!
HDZ: Da.
HDS: U svakom slučaju.

1.1. MEDICINSKI POTPOMOGNUTA OPLODNJA (MPO)

a) Smatrate li zamrzavanje života/oplođenih ljudskih zametaka na -196 °C, grubim kršenjem ljudske etike i čl. 21. Ustava Republike Hrvatske?

OS: Da. Obiteljska stranka se tome snažno suprotstavljala i pokretanjem inicijative „Hoću tatu”. Samo oni koji su krajnje bezdušni i bezočni mogu činiti takva zlodjela. I ovakva ili slična zlodjela trebaju biti progonjena od mjerodavnih državnih tijela.
Pametno: –
Hrast: Da.
UiO–PD: Da!
HDZ: Da.
HDS: Istina je da je to grubo kršenje etike.

b) Smatrate li da svaka osoba ima pravo znati tko su mu biološki roditelji, suprotno onome što dopušta aktualni Zakon o MPO?

OS: Da. Obiteljska stranka se tome suprotstavljala inicijativom „Hoću tatu”, okruglim stolovima i nizom svojih priopćenja. To je dio našeg programa. Taj Zakon je u suprotnosti s Ustavom RH i nizom međunarodnih ugovora.
Pametno: –
Hrast: Da.
UiO–PD: Da.
HDZ: Da.
HDS: Smatramo.

c) Namjeravate li umjesto skupe MPO, podupirati višestruko povoljnije, zdravije i etički potpuno prihvatljive prirodne metode planiranja obitelji koje poštuju ljudsko dostojanstvo? Kako?

OS: Da. To je dio našeg programa. To ćemo provoditi osvješćivanjem ljudi, kroz obrazovni sustav, ulaganjem sredstava u te metode, obrazovanjem naših medicinskih stručnjaka kako bi bili osposobljeni pomoći bračnim parovima u njihovoj plemenitoj želji za potomstvom.
Pametno: –
Hrast: Da.
UiO–PD: Da. Davanjem točnih i znanstveno utemeljenih informacija o učinkovitosti i nuspojavama svih kontracepcijskih sredstava i promicanjem metoda prirodnog planiranja obitelji.
HDZ: Da (uz prirodni ciklus).
HDS: Namjeravamo. Predavanjima i edukacijom.

2. LJUDSKA NARAV

a) Smatrate li da je čovjekov spol biološki uvjetovana kategorija ili pak stvar individualnog odabira i predmet društvenih eksperimenata?

OS: Spol je biološki uvjetovana kategorija. Današnje masovno eksperimentiranje na ljudima je plod zločinačkih projekata.
Pametno: –
Hrast: Spol je biološki uvjetovana kategorija.
UiO–PD: Spol je biološki uvjetovana kategorija!
HDZ: Ljudski spol je biološki uvjetovana kategorija.
HDS: Biološki uvjetovana kategorija.

b) Držite li „teorije o rodnim identitetima“ (genderizam) štetnim za definiciju ljudske naravi, posebice zbog utjecaja na djecu, kao i za zakone i ostale sadržaje koji ih prihvaćaju i promiču (npr. Zakon o suzbijanju diskriminacije, program Zdravstvenog odgoja, Građanskog odgoja i obrazovanja)?

OS: Da. Ono što je nekada bio komunizam, danas je genderizam. Naše djelatnosti su usmjerene i na raskrinkavanje same zločinačke biti genderizma. Hrvatsko zakonodavstvo i odgojni sustav su teško kontaminirani genderizmom i društvo, zakonodavstvo, obrazovanje i medije treba dekontaminirati od te ideologije razvrata i smrti. OS je i nastala kao politički odgovor na uvođenje genderizma, a osnivači stranke su pokretači osvješćivanja o učincima Zakona o suzbijanju diskriminacije. Donošenjem tog Zakona Hrvatska je izabrala smjer od kojeg će teško odstupiti. Smatramo da jedino OS ima u cijelosti razrađen program i metode dekonstrukcije tog smjera i genderizma kao vladajuće ideologije.
Pametno: –
Hrast: Da, smatramo ih štetnim.
UiO–PD: Da, rodna ideologija je štetna za definiciju ljudske naravi i sve gore pobrojano.
HDZ: Da.
HDS: Držimo.

3. BRAK

a) Namjeravate li poštivati ustavnu i zakonsku definiranost institucije braka i onemogućiti sve (aktualne i buduće) zakonske pokušaje kojima se pravne osobine bračne zajednice dodjeljuju nekim drugim životnim zajednicama, stvarajući tako paralelne institute bračnoj zajednici?

OS: Ustavnu definiciju braka treba još bolje definirati na način da se unese dodatak da je brak isključivo zajednica jednog muškarca i jedne žene. Sam brak i njegovu opstojnost kao trajne zajednice treba još jače zaštititi Ustavom i zakonima. Dakle, potrebna je ozbiljna ustavna i zakonodavna reforma. Neke „druge životne zajednice“ nikada ne mogu postati bračna zajednica i imati „osobine“ bračne zajednice bez obzira što o tome zakonodavac napisao. Dakle, zakon ne može imati takav učinak da bi neka druga zajednica postala bračna zajednica jer zakon nema takvu moć.
Pametno: –
Hrast: Da.
UiO–PD: Naravno! U ime obitelji je inicijator i provoditelj prvog narodnog ustavotvornog referenduma u Republici Hrvatskoj o definiciji braka kao zajednice žene i muškarca i UIO–PD namjerava tako iskazanu volju građana na referendumu 2013. godine štititi svim pravnim i političkim sredstvima.
HDZ: Namjeravamo.
HDS: Namjeravamo.

4. OBITELJ

a) Smatrate li da je najbolje moguće okruženje za djecu, ono s ocem i majkom?

OS: Da. Djeca imaju pravo na odgoj sa svojim roditeljima i država, društvo i zakoni trebaju tome služiti.
Pametno: –
Hrast: Da.
UiO–PD: Da.
HDZ: Smatramo.
HDS: Svakako.

b) Osim jednokratnih financijskih pomoći i poreznih olakšica, na koji još, dugoročniji, način namjeravate provoditi demografsku politiku s ciljem podupiranja obitelji s više djece?

OS: Društvo, država i zakoni trebaju ozbiljno redefinirati sustav vrijednosti. Budući da djeca imaju pravo na roditelje, da je majka osobito važna u prve 3 godine djetetovog života, potrebno je cijelo zakonodavstvo (osobito radno i obiteljsko) promijeniti. Porodni dopust bi trebao trajati najmanje 2 godine. Za treće dijete i svako iduće 3 godine. Uvesti institut majke odgajateljice za majke s 4 ili više djece na način da im država osigura normalnu plaću i socijalnu sigurnost (zdravstveno i mirovinsko). Treba stimulirati i fizičko zbližavanje obitelji osobito u gradovima (stanovanje u istoj ulici, četvrti, neposrednoj blizini roditelja i djece, braće i sestara) poreznim olakšicama i poticajima te prednošću pri zapošljavanju.
Treba nam novi feminizam, a ne uravnilovka zvana ravnopravnost spolova (zastupljenost svakog spola 40% i dr.). Ovaj feminizam polazi od žene kakva je ona u svojoj duhovnoj psihičkoj i fizičkoj biti, te njezino ostvarivanje u skladu s njezinom prirodom. Naravno da posljedično dolazi i do novog muskulizma, odnosno novog pristupa muškarcu, a time obitelji i društvu u cjelini. Jednostavno trebamo novu (ili prezrenu i odbačenu) kršćansku antropologiju u filozofiju u cijelom društvu.
Oživljavanje sela i poticanje razvoja sela i time snažnih obitelji i obiteljskih veza te time i zdravog identiteta. Naše selo je prebogato znanjima, tradicijom i svakom vrstom bogatstva. Ono mora ponovno postati predmet interesa i dio obiteljske politike.
Povratak iseljeništva i njihovih potomaka. Mnogi su u tuđini razvili nova znanja, iskustva, kontakte i mogu Hrvatsku osvježiti svojim znanjima, vještinama, kulturom i kapitalom. Trebamo ministarstvo iseljeništva i povratništva s ovlastima koje mogu razviti dobre kontakte s našim iseljeništvom, kulturne i obrazovne veze i projekte, te pomoć pri povratku i uključivanju u život.
Pametno: –
Hrast: Demografskoj politici Hrast je posvetio veliku pažnju jer taj dio politike smatramo ključnim za izgled budućeg hrvatskog društva. Osnove te politike objavljene su ovdje: www.h-rast.hr/obiteljska-politika. Ovdje ćemo izdvojiti samo jednu misao i nekoliko mjera:
– većina ljudi u Hrvatskoj ulazi u brak, zasniva obitelj i rađa djecu ne zbog poreznih olakšica, već zato što su brak, obitelj i djeca u skladu s njihovim sustavom vrijednosti, zato jer to žele i smatraju dobrim. Stoga je promocija tih vrijednosti, odnosno stvaranje društva koje je prijateljski naklonjeno obitelji, braku, djeci i rađanju, prvi i najvažniji dio programa obiteljske i populacijske politike
– dizanje cenzusa kod pronatalitetnog dodatka za 3. i 4. dijete na 100% proračunske osnovice te povećanje pronatalitetnog dodatka sa sadašnjih 500 na 800kn mjesečno. Tako bi i obitelji „srednjeg sloja“ od kojih se može očekivati veći natalitet, trajno, mjesečno dobivale 1.600 kn.
– dizanje cenzusa na dobivanje dječjeg doplatka prvo na 75% proračunske osnovice, a nakon što izađemo iz gospodarske krize na 100% proračunske osnovice, kako bi i srednji sloj imao pravo na dječji doplatak
– brojne mjere usklađivanja obiteljskog i profesionalnog života poput neradne nedjelje ili zakonskog olakšavanja organizacije izvanškolskih aktivnosti – treninga i škola stranih jezika – u prostorima osnovnih škola nakon završetka redovne nastave kako bi se osiguralo zajedničko obiteljsko vrijeme kod kuće u poslijepodnevnim i večernjim satima
UiO–PD: 1. Pravna zaštita i promicanje braka i obitelji; 2. Istraživanja pokazuju da parovi imaju manje djece nego što to žele, a neki za to navode ekonomske razloge. Dužnost države je omogućiti obiteljima da imaju onoliko djece koliko žele kroz: – produženje porodiljnog dopusta na 15 mjeseci s punom plaćom; – status majke odgajateljice za žene s 4 i više djece uz primanje prosječne hrvatske plaće; – smanjenje režijskih troškova za obitelji s troje i više djece; – poticaje za kupovinu prvog stana za mlade obitelji i tako dalje; 3. Omogućiti ženama da bolje usklađuju svoje profesionalne i obiteljske obaveze . Na primjer, da se zaposlenim majkama smanji broj radnih sati, a da država financira razliku, da se ženama omogući da rade skraćeno ili od kuće; 4. Afirmacija obitelji u društvu – kroz medije, zacrtane politike, kroz ljude u vlasti koji cijene obitelj i razumiju koliko je važna za svako, a onda i hrvatsko društvo.
HDZ: Osim jednokratne financijske pomoći, uvest ćemo status majke njegovateljice za obitelji s troje i više djece te, uz to, povećati rodiljne naknade i omogućiti mladim majkama četverosatni radni dan.
HDS: majke odgojiteljice

5. ODGOJ DJECE

a) Smatrate li da roditelji imaju primarno pravo i slobodu na odgoj svoje djece, sukladno članku 64. Ustava Republike Hrvatske?

• OS: Da. To je dio našeg programa i važna sastavnica.
Pametno: –
Hrast: Da.
UiO–PD: Da!
HDZ: Smatramo.
HDS: Smatramo.

b) U duhu pluralnosti i demokratskih načela, hoćete li se založiti za pravo roditelja na izbor u odgoju i obrazovanju svoje djece, posebice u pogledu 4. modula Zdravstvenog odgoja?

• OS: Četvrti Modul Zdravstvenog odgoja i Građanski odgoj treba ukinuti, a umjesto njih treba uvesti Domaćinstvo koje bi obrazovalo i odgajalo djecu za obitelj, rad, upravljanje domaćinstvom i financijama, te razvijalo dobre međuljudske odnose i razumijevanje različitosti, uključujući i muško-ženske odnose. Sam postojeći Zdravstveni odgoj je pedofilski, besraman i potiče djecu na neodgovorno spolno ponašanje, pri čemu mu je svrha prikriti ključne činjenice o posljedicama promiskuitetnog i neodgovornog spolnog ponašanja i pederastrije.
Pametno: –
Hrast: Da.
UiO–PD: Hoćemo!
HDZ: Zalažemo se za prava roditelja na izbor u odgoju i obrazovanju svoje djece.
HDS: Hoćemo.

6. DRUŠTVENE VRIJEDNOSTI

a) Smatrate li konzervativne društvene vrijednosti legitimnima (poput liberalnih), ili ih držite nazadnim, primitivnim, posljedicom nedostatka obrazovanja i sl.

• OS: Obiteljska stranka više voli pojam trajne ili svevremenske vrijednosti nego konzervativne vrijednosti, no smatramo da sržno mislimo na isto. Te vrijednosti su napredne, ljekovite za društvo i pojedince, te preveniraju bolesti društva i pojedinaca (psihičke i fizičke). Samo te vrijednosti mogu Hrvatsku učiniti zemljom slobodnih i odgovornih ljudi i slobodnog i odgovornog društva. Liberalne „vrijednosti“ po svojim plodovima i nisu vrijednosti, nego bolesne ideje. Posljedice liberalnih „vrijednosti“ su depopulacija i duhovno opustošenje kršćanskih zemalja u kojima su te „vrijednosti“ prevladavajuće. Iz njih su nastale ideologije među kojima je i otrovni napitak genderizam. Obrazovani ljudi znaju razlikovati uzroke i posljedice, te plodove pojedinih politika. Liberalne „vrijednosti“ bi svakako trebali suzbiti i u konačnici pobijediti.
Pametno: –
Hrast: Konzervativne društvene vrijednosti smatramo legitimnim.
UiO–PD: Apsolutno, konzervativne društvene vrijednosti, legitimne su.
HDZ: Konzervativne društvene vrijednosti smatramo legitimnim, nikako nazadnjačkim.
HDS: Smatramo ih veoma vrijednima.

Parlamentarni izbori 2020.

Možda vas zanima:

PETICIJA: Želim da 25. lipnja bude državni blagdan!

PETICIJA: Želim da 25. lipnja bude državni blagdan!

Pokrenuli smo peticiju prikupljanja potpisa kojima ćemo vladajućima dati do znanja da želimo da 25. lipnja bude državni blagdan i neradni dan. Riječ o previše važnom događaju kada su Hrvati, nakon mnogo stoljeća, proglasili državnu neovisnost, da...

[VIDEO] 30 godina hrvatske neovisnosti

[VIDEO] 30 godina hrvatske neovisnosti

U spomen na 30. obljetnicu proglašenja hrvatske neovisnosti, Vigilare je izradio video-zapis s najupečatljivijim trenutcima i pojedincima iz razdoblja političke i vojne borbe za hrvatsku slobodu. https://www.youtube.com/watch?v=91knlRJPDS0

22. lipnja – dan koji treba slaviti

22. lipnja – dan koji treba slaviti

Dana 22. lipnja 1593 . u bitki kod Siska, združena kršćanska vojska zaustavila je prodor Turaka i nestanak Hrvatske. Turske snage ni iz trećeg puta nisu uspjele pokoriti sisačku utvrdu i prodrijeti u sjeverozapadne hrvatske krajeve te dalje u...

Nismo dobili milijune, nego milijarde dolara

Nismo dobili milijune, nego milijarde dolara

Od neomarksističkog zastupnika Bojana Glavaševića, jednog od najvećih zagovornika ubijanja nerođene djece, oduzimanju prava djeci na oca i majku, neprijatelja Katoličke crkve, širitelja pogubne lgbt i rodne ideologije, verbalnog napadača na...

[VIDEO] Ugledni liječnik o pandemiji i cjepivima

[VIDEO] Ugledni liječnik o pandemiji i cjepivima

Dr. Peter McCullough je internist, kardiolog, akademik, profesor na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Dallasu (Teksas). U ovm videu progovara o pandemiji koronavirusa i cjepivima te njihovu (štetnom) utjecaju na ljudsko zdravlje....

Parlamentarni izbori 2020.