Ugovor iz San Joséa

27. 02. 1919. | Vijesti, slider

Članak 1:  Znanstvena je činjenica da svaki ljudski život započinje začećem.

Članak 2:  Svaki je ljudski život kontinuum koji započinje začećem i odvija se kroz razna razdoblja sve do smrti. Znanost imenuje različita razdoblja, uključujući zigotu, blastociste, embrij, fetus, dojenče, dijete, adolescenciju i odraslu dob. To ne mijenja znanstveni konsenzus o činjenici da je u svim razdobljima razvoja svaki pojedinac živi član ljudske vrste.

Članak 3:  Od samog začeća svako nerođeno dijete je po prirodi ljudsko biće.

Članak 4:  Sva ljudska bića, kao članovi ljudske obitelji, imaju pravo da im se prizna urođeno dostojanstvo i zaštita njihovih neotuđivih ljudskih prava. To je utvrđeno u Općoj deklaraciji o ljudskim pravima, Međunarodnom paktu o građanskim i političkim pravima i drugim međunarodnim dokumentima.

Članak 5:  Ne postoji nikakvo međunarodnim pravom utvrđeno pravo na pobačaj, ni učinkom obvezujućih ugovora, ni po učinku propisanih međunarodnih zakona. Nijedan dokument Ujedinjenih naroda ne uspostavlja ili priznaje doslovno pravo na pobačaj.

Članak 6:  Odbor za ukidanje svih oblika diskriminacije žena (CEDAW) i druga nadzorna tijela potaknuli su vlade na promjenu vlastitog zakonodavstva o pobačaju. Ta su tijela tumačili kao da, na eksplicitan ili implicitan način, ugovori uključuju pravo na pobačaj.

Nadzorna tijela koja kontroliraju odredbe nemaju nikakvu vlast, ni na temelju ugovora kojim su ustanovljeni, ni na temelju općih pravila međunarodnog prava, tumačiti ugovore tako da bi donosili nove obveze državama i da bi mijenjali bit samih ugovora.

Posljedično tome, svako tijelo koji tumači sporazum tako da uključuje pravo na pobačaj djeluje izvan svojih ovlasti i suprotno od vlastitog mandata. Ta ultra vires (neovlaštena) djela ne stvaraju nikakvu pravnu obvezu za države potpisnike ugovora, a ni države ih ne trebaju prihvatiti kao elemente koji doprinose formiranju novog običajnog međunarodnog prava.

Članak 7:  Tvrdnje međunarodnih agencija i nevladinih subjekta po kojima je pobačaj ljudsko pravo su lažne i treba ih odbaciti.

Ne postoji nikakva međunarodno pravna obveza da se omogući pristup pobačaju po nijednoj osnovi, uključujući, ali ne isključivo, koji se odnose na zdravlje, privatnost ili seksualnu autonomiju, ili čak ne-diskriminaciju.

Članak 8:  Temeljna načela kojim međunarodno pravo tumači ugovore, su obveza dobronamjernosti i načelo pacta sunt servanda, kao i odgovornost za zaštitu života svojih naroda, države se mogu i moraju pozivati na te ugovore koja jamče pravo na život uključujući i odgovornost države da štiti još nerođenu djecu od pobačaja.

Članak 9:  Vlade i članovi društva moraju osigurati da nacionalni zakoni i politike zaštite ljudsko pravo na život od samog začeća. Oni također moraju odbaciti i osuditi pritiske koji idu za tim da se usvoje zakoni koji legaliziraju ili depenaliziraju pobačaj.

Nadzorna tijela za provedbu ugovora, agencije i dužnosnici Ujedinjenih naroda, regionalni i nacionalni sudovi, i bilo koje druge osobe, moraju odustati, implicitno ili eksplicitno, od tvrdnji da postoji pravo na pobačaj na temelju međunarodnog prava.

Kada te lažne tvrdnje budu izgovorene ili kada se vrše pritisci na njih, države članice moraju tražiti odgovornost preko Ujedinjenih naroda.

Pružajući pomoć onima u razvoju ne bi se smjelo promicati ili financirati pobačaj. Oni koji pružaju pomoć ne bi je trebali uvjetovati prihvaćanjem pobačaja.

Financiranje međunarodnih programa za medicinsku njegu majki i djece mora jamčiti uspješan ishod trudnoće i za majke i njihovu djecu, te bi majkama trebao pomoći prihvaćati novi život u svim okolnostima.

 

Mi – odvjetnici i zagovornici ljudskih prava, znanstvenici, parlamentarci, diplomati i stručnjaci u medicinskim i međunarodnim ustanovama – proglašujemo ovdje ove članke.

 

San Jose, Costa Rica

25. ožujka 2011.

 

Potpisnici

Lord David Alton, House of Lords, Great Britain

Dr. Gerardo Amarilla De Nicola, National Representative for Rivera, Eastern Republic of Uruguay

Carl Anderson, Supreme Knight, Knights of Columbus

Giuseppe Benagiano, Professor of Gynecology, Perinatology and Childcare – Università “la Sapienza”, Rome, former Secretary General – International Federation of Gynecology and Obstetrics (FIGO)

Professor William Binchy, Professor of Law, Trinity College Dublin, member of the Irish Human Rights Commission

Hon. Javier Borrego, former Judge, European Court of Human Rights

Christine Boutin, former Cabinet Minister – Government of France, current president Christian Democratic Party

Benjamin Bull, Chief Counsel, Alliance Defense Fund

Hon. Martha De Casco, Member of Parliament, Honduras

Hon. Tom Coburn M.D., Member, United States Senate

Jakob Cornides, human rights lawyer

Jan Figel’, Government Minister (for Transport) of the Slovak Republic, Deputy Prime Minister, President of the Christian Democratic Party (KDH), former EU Commissioner for Education and Culture

Professor John Finnis, Oxford University, University of Notre Dame

Professor Robert George, McCormick Professor of Jurisprudence, Princeton University, former member of the President’s Council on Bioethics

Professor John Haldane, Professor of Philosophy, University of St. Andrews

Christian Hillgruber, Professor for Constitutional and Public Law, Friedrich-Wilhelm University (Germany)

Patrick Kelly, Vice President for Public Policy, Knights of Columbus

Professor Elard Koch, Faculty of Medicine, University of Chile

Professor Santiago Legarre, Professor of Law, Pontificia Universidad Catolica Argentina

Leonard Leo, Former Delegate to the UN Human Rights Commission

Yuri Mantilla, Director, International Government Affairs, Focus on the Family

Hon. Elizabeth Montfort, former Member of the European Parliament

Senator Rónán Mullen, Member of the Irish Senate

Cristobal Orrego, Professor of Jurisprudence, University of the Andes (Chile)

Alojz Peterle, Member of the European Parliament, Slovenia, former Minister of Foreign Affairs and Deputy Prime Minister of Slovenia

Bernd Posselt, Member of the European Parliament, Germany

Gregor Puppinck, Executive Director, European Center for Law and Justice

Ambassador Grover Joseph Rees, former US Ambassador to East Timor, Special US Representative to the UN on social issues

Prof. Dr. Dr. Georg Ress, former Judge, European Court of Human Rights

Austin Ruse, President, C-FAM

William Saunders, Human Right Lawyer, Senior Vice President, Americans United for Life, former delegate to the UN General Assembly

Alan Sears, President, CEO and General Counsel, Alliance Defense Fund

Marie Smith, President, Parliamentary Network for Critical Issues

Professor Carter Snead, Member, International Bioethics Committee, UNESCO and former U.S. Permanent Observer to the Council of Europe’s Steering Committee on Bioethics, University of Notre Dame School of Law

Prof. Dr. Manfred Spieker, Professor for Christian Social Sciences, University of Osnabrück, Germany

Douglas Sylva, Delegate to the UN General Assembly

Hon. Francisco Tatad, former Majority Leader, Philippine Senate

Ambassador Alberto Vollmer, former Ambassador of Venezuela to the Holy See

Christine de Marcellus Vollmer, President of the Latin American Alliance for the Family

Hon. Luca Volonte, Parliamentary Assembly of the Council of Europe, President of the European People’s Party (PACE)

Lord Nicholas Windsor, Member of the Royal Family of the United Kingdom

Susan Yoshihara, Director, International Organizations Research Group

Anna Zaborska, Member of the European Parliament, former Chair, Women’s Committee of the European Parliament

 

Poveznica na cijeli dokument nalazi se ovdje

Parlamentarni izbori 2020.

Možda vas zanima:

Procesija s kipom Gospe Fatimske i relikvijama

Procesija s kipom Gospe Fatimske i relikvijama

I ove godine na blagdan Gospe Fatimske, u petak 13. svibnja 2022., održat će se javna procesija s kipom Gospe Fatimske i relikvijama mnogih svetaca. Procesija počinje u 17.30 sati pred zagrebačkom Katedralom. Nakon što je Sveti Otac ove godine...

Otkriće o svetom Josipu, zaštitniku Hrvatske

Otkriće o svetom Josipu, zaštitniku Hrvatske

Sveti Josip zaštitnik je Hrvatske od 1687. godine kada je Hrvatski sabor o tome donio službenu odluku. Tekst te saborske odluke nalazi se, među ostalim, i na službenim stranicama Hrvatskog sabora i navodno glasi ovako: „Sveti Josip, Krista...

Nove mjere Stožera – udar na zdrav razum?

Nove mjere Stožera – udar na zdrav razum?

Zaoštravanje epidemioloških mjera i restrikcija koje nam je danas svečano najavio i obznanio Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske novi je dokaz one stare mudrosti da se glupost nikada ne umara. Od početka pandemije korona virusa veliki dio...

Vigilare obranio slobodu govora i prava katoličkih vjernika

Vigilare obranio slobodu govora i prava katoličkih vjernika

Nakon naloga Vrhovnog suda za izuzećem sutkinje Sandre Artuković Kunšt zbog ideološke (lgbt) pristranosti iz postupka udruge „Dugine obitelji protiv Vigilare“ i ukidanja prvostupanjske presude zbog „bitne povrede odredaba parničnog postupka“ i...

Građanski odgoj – roditelji, oprez!

Građanski odgoj – roditelji, oprez!

Zagrebački gradonačelnik Tomašević i njegov 'Muzemo', vrlo će brzo u gradske osnovne škole uvesti građanski odgoj i obrazovanje i to, kako su najavili, prema riječkom modelu, a možda i još liberalniji. Takvim programom građanskog odgoja potkopavaju...

Parlamentarni izbori 2020.