fiksni: +385 1 6446 420, faks. +385 1 6446 422, mob: +385 99 7780 969 info@vigilare.org

Presuda Ustavnog suda Republike Bugarske o neustavnosti „Istanbulske konvencije“ s bugarskim Ustavom

Ustavni sud Republike Bugarske donio je 27. srpnja 2018. odluku o ocjeni ustavnosti Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, poznate kao „Istanbulska konvencija“.

Objavljujemo ovjereni prijevod presude s priloženim originalnim tekstom:

Sken. prijevoda i originala presude IK